به دهکده مثبت اندیشان خوش آمدید

یه سلام ویژه خدمت شما دوست قدرتمند و بی نظیر، ورود شما رو به دهکده مثبت اندیشان گرامی می داریم.
ما اعتقاد داریم حضور و آشنایی شما با دهکده مثبت اندیشان و آشنایی ما با شما به صورت اتفاقی و تصادفی نبوده و حتماً میل به تغییر مثبت و پیشرفتی در ناخودآگاه شما وجود داشته که باعث شده بالاخره سایت خودتون یعنی دهکده مثبت اندیشان رو پیدا کنید.
ما توی دهکده همه در کنار هم، هر روز تمرین می کنیم که صفات مثبت رو در خودمون تقویت کنیم و اعمال و صفات منفی مون رو کم رنگ کنیم. ما اینجا همه باهم مبلّغ فرهنگ مثبت اندیشی (واقع نگری مثبت) با ریشه الهی هستیم. اینجا برای زتدگی بهتر و سالم تر، شما از تجربیات ما و ما از تجربیات شما استفاده می کنیم؛ پس شما هر کسی که هستی ( کارگر، دکتر ، مهندس، باغبون، رفتگر، نقاش ، استاد، دانشجو، دانش آموز و …) اینجا حضورت و میزان سعی و عملت برای ایجاد تغییرات مثبت در درون خودت برای ما ارزش داره نه مدرک و مقام و میزان تحصیلاتت.
برای اینکه همراه این دهکده و ساکنین زیبا اندیشش باشی کافیه در سایت ثبت نام کنی و هر روز ما رو با نظرات و تجربیاتت همراهی کنی...
جمله تاکیدی امروز چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

جملات تاکیدی مثبت برای بالا بردن سطح عزت نفس و اعتماد به نفس می باشد ، جملات زیر را با قدرت و انرژی هر روز بارها و بارها با خود تکرار کنید تا تاثیر آن را در بلند مدت بر روی شکوفایی استعداد ها و توانایی های خود مشاهده کنید.

 • به یمن جوهر غنی بی کران کائنات من هم اکنون صاحب ثروت و برکت بی کران هستم.

ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﭙﺮﻭﺭﺍﻧﯿﺪ

انتشار : 2 سال گذشته

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺭﻭﯼ ﻇﺎﻫﺮﻣﺎﻥ ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽﺩﻫﺪ . ” ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻫﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ‏( ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ‏) ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﻼﮊﻥ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﭼﯿﻦ ﻭ ﭼﺮﻭﮎ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ”.
ﺷﺎﺩﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺪﺭﺧﺸﺪ .
ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﺑﺪﺍﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﮐﻮﺭﺗﯿﺰﻭﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ .
ﮐﻮﺭﺗﯿﺰﻭﻝ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻏﺪﻩ ﺁﺩﺭﻧﺎﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺑﺎﻻﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .
ﺩﺭﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﯾﺰﺵ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﻮ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﻫﺎ ﻧﺎﺯﮎ ﺗﺮ ﻭ ﺧﻠﻮﺕﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺷﺘﻬﺎ، ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻭ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﯽ به نظر ﺑﺮﺳﯿﺪ؛ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺏ ، ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻃﺒﯿﻌﺘﺄ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﻏﺬﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﭘﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻤﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
* ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، به ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﺘﺎﻥ، ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ، ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﭙﺮﻭﺭﺍﻧﯿﺪ .

۱۰ دیدگاه در “ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﭙﺮﻭﺭﺍﻧﯿﺪ”

 1. دانلود آهنگ کردی می‌گه:

  سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به
  کارتون ادامه بدین

  0
 2. حفاظ شاخ گوزنی می‌گه:

  خسته نباشید مرسی به خاطر این مطلب کاربردی

  1+
 3. ئشتهی می‌گه:

  خوشحال شاد توانمند توانا امیدوار مسرور هوشیار هوشمند خوشبخت خوش اقبال خوش شانس مثبت نگر مثبت اندیش افکارمثبت هدفمند

  1+
 4. حمیدرضاتوکلی می‌گه:

  سپاسگزارم که اینجا حال همه خوبه حال من هم الحمدالله خوبه سپاسگزارم خدایا سپاسگزار

  1+
 5. ارام می‌گه:

  سلام. نمیدونم چرا پیام میدم. اما انگار ناچار از همه دنیا. یهو سرچ کردم اینجارو پیدا کردم. حالم بدجور خرابه. اصلا از هیچی خوشحال نیستم. باوجود اینکه زندگی خوب و مرفهی دارم. تازه هم ازدواج کردم ولی اصلا خوشحال نیستم. همش با این روحیه ام دارم به همسرم و خانواده ام لطمه میزنم. نمیدونم باید چیکار کنم. لطفا کمک کنید???

  1+
  1. بــهنام می‌گه:

   سلام آرام عزیز و قدرتمند به دهکده خوش اومدی بهتره یه تصمیم جدی برای تغییر زندگیت بگیری و بعدش از بخش شروع مثبت اندیشی شروع کنی و یه زندگی جدید با افکاری نو برای خودت بسازی :)

   1+
 6. omgh می‌گه:

  سلام به همه اعضای دهکده مثبت اندیشان.
  من امسال کنکور دارم (کنکور ۹۶) و دهکده شما خیلی حال منو بهتر میکنه و باعث میشه من بهتر درسامو بخونم.
  فقط یه درخواست کوچیک ازتون دارم.
  میخوام از هرکسی که این دیدگاه رو میخونه خواهش کنم یه دعا برای من بکنه که همین امسال تو کنکور بهترین رتبه رو بیارم.
  ممنون از همتون. :)

  3+
  1. میترا وکیلی می‌گه:

   سلامممم دوست قدرتمندم اول از همه خدارا شاکریم که با دهکده به اون حال خوب رسیدید و دارید ازش لذت میبرید و دهکده مثبت اندیشان هم خوشحال هست از داشتن شما و ی نکته اونم اینه که به دانسته هات اعتماد کن و حضور خداوند رو کنارت احساس کن و خودتو باور کن مطمئن باش که موفق میشی ما هم بهترین ها رو از خداوند بی نظیر برات خواهانیم .شاد و پر انرژی ومثبت و مانا باشید ?

   3+
 7. زهرا ز می‌گه:

  باید بدونیم که ذهن همانند مزرعه است.یعنی هر اندیشه ای که درآن کاشته و به درستی آبیاری شود،پرورش می یابد و بزرگ می شود.چه آن فکر خوب باشد چه آن فکر بد،در عمل همان نمود میکند.
  “گندم از گندم بروید،جو زجو”

  6+
 8. میترا وکیلی می‌گه:

  درست و به جا بود از زمانی که رو آوردم به پرورش فکرهای مثبت در ذهنمو هر روز دارم بیشترشون میکنم این احساسات عالی همراه من شده و نه تنها در ذهنم بلکه در تمام وجودم این حال خوب حس میشه تونستم به بیماریم غلبه کنم و…. دقیقا ذهن زیبا آفریننده ظاهر و درونی زیبا برای ماست کافیه که ی کم براش وقت بذاریم و پرورشش بدیم تا عالی رشد کنه ! نمره این پست دهکده بیست از نظر من امیدوارم عالیتر بهش عمل کنم متشکرممم دوست من :)

  6+

جملات تاکیدی مثبت

 • من انسان مقتدر , خلاق و دوست داشتنی هستم

مشاهده آرشیو کامل

لطیفه های مثبت

 • خنگول و دنگول شیرجه میزنن تو آب میگن هر کس زودتر سرش از آب اومد بیرون باید شام بده هنوز جسد هیچکدومشون رو پیدا نکردند …

مشاهده آرشیو کامل

ضرب المثل های مثبت

 • ضرب‌ المثل‌ آفریقا : هرسوسک از دید مادرش به زیبایی غزال است.
  معادل فارسی : اگر در دیده‌ی مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی.

مشاهده آرشیو کامل

سخن بزرگان

 • برایان تریسی : : به جای اینکه چند کار را همزمان با هم انجام دهید ، بر روی انجام یک کار تمرکز کنید و آن را درست انجام دهید.

مشاهده آرشیو کامل

اثبات مثبت اندیشی

 • وَ لا تَجْعَلْ يَدَکَ مَغْلُولَةً إِلي‏ عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً
  و نه هرگز دست خود ( در احسان به خلق ) محکم به گردنت بسته دار ، و نه بسیار باز و گشاده دار ، که ( هر کدام کنی ) به نکوهش و درماندگی خواهی نشست.
  نام کتاب آسمانی : قرآن
  نام و شماره سوره : سوره اسرا– 17
  شماره آیه : 29
  جزء :15

مشاهده آرشیو کامل

آیا میدانید که

 • آیا می دانید گوش جانوران بچه‌زا نمایان و تخم گذار پیدا نیست؟

مشاهده آرشیو کامل

عاشقانه های مثبت

 • صحبت از “دیروز و امروز و فردا” نیست ،
  صحبت از توست و تو یعنی “همیشه”

مشاهده آرشیو کامل